Ořech I z Ledvic

Cena: 646 Kč/q

Bílinské hnědé uhlí z Ledvic (Ledvické uhlí) je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 - 18 MJ/kg. Těžné uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno Bílinské uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.